Oversikt over alle E nummer

Denne siden linker nå til den nye siden hos matoppskrift med mer info om E-nummeret

Oversikt over alle E nummer. Klikk på linkene for mer informasjon.

Navn på stoffE-nummer
KurkuminE 100
RiboflavinE 101
Riboflavin-5-fosfatE 101 a
TartrazinE 102
AlkanninE 103
KinolingultE 104
ParaoransjeE 110
InvertaseE 1103
LysozymE 1105
Karminer (kochenille, karminsyre)E 120
PolydekstroseE 1200
PolyvinylpyrrolidonE 1201
PolyvinylpolypyrrolidonE 1202
AzorubinE 122
AmarantE 123
Nykockin (kochenillerød A, ponceau 4R)E 124
ErytrosinE 127
Rød 2GE 128
Allurarød ACE 129
Patentblå VE 131
Indigokarmin (indigotin I)E 132
Brilliantblå FCFE 133
KlorofyllE 140
KlorofyllinerE 140 a
Oksidert stivelseE 1404
Klorofyll-kobber-kompleksE 141
Klorofyllin-kobber-kompleksE 141 a
MonostivelsefosfatE 1410
DistivelsefosfatE 1412
Fosfatert distivelsesfosfatE 1413
Acetylert distivelsesfosfatE 1414
Grønn SE 142
Acetylert stivelseE 1420
Acetylert distivelsesadipatE 1422
HydroksypropylstivelseE 1440
HydroksypropylstivelsesfosfatE 1442
NatriumoktenylsuksinatstivelseE 1450
Acetylert oksidert stivelseE 1451
KaramellE 150 a
Karamell (kaustisk sulfittprosess)E 150 b
Karamell (ammoniakk prosess)E 150 c
Karamell (ammoniakk-sulfitt prosess)E 150 d
TrietylsitratE 1505
Briljantsvart PNE 151
GlyseryltriacetatE 1518
Propylene GlykolE 1520
Vegetabilsk karbonE 153
Brun FKE 154
Brun HTE 155
KarotenerE 160
BetakarotenE 160 a
Annattoekstrakter (bixin, norbixin)E 160 b
Paprikaoleoresin (paprikaekstrakt)E 160 c
LykopenE 160 d
Beta-apo-8' karotenal (C30)E 160 e
Beta-apo-8'-karotensyre-etylester (C30)E 160 f
XanthophylleE 161
FlavoxanthinE 161 a
LuteinE 161 b
KryptoaxanthinE 161 c
RubixanthinE 161 d
ViolaxanthinE 161 e
RhodoxanthinE 161 f
KantaxantinE 161 g
RødbetfargeE 162
AntocyanerE 163
Kalsiumhydrogenkarbonat (kalsiumkarbonat)E 170
TitandioksidE 171
Jernoksider og -hydroksiderE 172
AluminiumE 173
SølvE 174
GullE 175
Litolrubin BKE 180
TanninE 181
SorbinsyreE 200
NatriumsorbatE 201
KaliumsorbatE 202
KalsiumsorbatE 203
BenzosyreE 210
NatriumbenzoatE 211
KaliumbenzoatE 212
KalsiumbenzoatE 213
EtylparahydroksybenzoatE 214
NatriumetylparahydroksybenzoatE 215
PropylparahydroksybenzoatE 216
NatriumpropylparahydroksybenzoatE 217
MetylparahydroksybenzoatE 218
NatriummetylparahydroksybenzoatE 219
Svoveldioksid (svovelsyrling)E 220
NatriumsulfittE 221
Natriumhydrogensulfitt (natriumbisulfitt3)E 222
Natriumdisulfitt (natriumpyrosulfitt)E 223
Kaliumdisulfitt (kaliumpyrosulfitt)E 224
Kalsiumdisulfitt (kalsiumpyrosulfitt)E 225
KalsiumsulfittE 226
KalsiumhydrogensulfittE 227
KaliumhydrogensulfittE 228
BiphenylE 230
OrthophenylphenolE 231
Natriumorthophenyl- phenolatE 232
ThiabendazolE 233
NisinE 234
Natamycin (pimaricin)E 235
FormiksyreE 236
NatriumformiatE 237
KalsiumformiatE 238
HexametylentetraminE 239
DimetyidikarbonatE 242
KaliumnitrittE 249
NatriumnitrittE 250
NatriumnitratE 251
KaliumnitratE 252
EddiksyreE 260
KaliumacetatE 261
NatriumacetatE 262
NatriumhydrogenacetatE 262 a
KalsiumacetatE 263
Melkesyre/L-MelkesyreE 270
PropionsyreE 280
NatriumpropionatE 281
KalsiumpropionatE 282
KaliumpropionatE 283
BorsyreE 284
NatriumtetraboratE 285
KarbondioksidE 290
EplesyreE 296
FumarsyreE 297
AskorbinsyreE 300
NatriumaskorbatE 301
KalsiumaskorbatE 302
KaliumaskorbatE 303
AskorbylpalmitatE 304
AskorbylstearatE 304 a
TokoferolerE 306
Alfa-tokoferolerE 307
Gamma-tokoferolE 308
Delta-tokoferolE 309
PropylgallatE 310
OktylgallatE 311
DodecylgallatE 312
EtylgallatE 313
ErytorbinsyreE 315
NatriumerytorbatE 316
Butylhydroksyanisol (BHA)E 320
Butylhydroksytoluen (BHT)E 321
LecitinE 322
NatriumiaktatE 325
KaliumiaktatE 326
KalsiumiaktatE 327
KalsiumformiatE 328
Magnesium lactateE 329
SitronsyreE 330
NatriumsitratE 331
KaliumsitratE 332
KalsiumsitratE 333
VinsyreE 334
NatriumtartratE 335
KaliumtartratE 336
NatriumkaliumtartratE 337
FosforsyreE 338
NatriumfosfatE 339
KaliumfosfatE 340
KalsiumfosfatE 341
AmmoniumfosfatE 342
MagnesiumfosfatE 343
NatriummalatE 350
KaliummalatE 351
KalsiummalatE 352
MetavinsyreE 353
KalsiumtartratE 354
AdipinsyreE 355
NatriumadipatE 356
KaliumadipatE 357
RavsyreE 363
NikotinsyreE 375
TriammoniumsitratE 380
Kalsiumdinatrium-etyle-diamin-tetra-acetat(EDTA)E 385
AlginsyreE 400
NatriumalginatE 401
KaliumalginatE 402
AmmoniumalginatE 403
KalsiumalginatE 404
PropylenglykolalginatE 405
AgarE 406
Karragenan/bearbeidet Eucheuma-tang)E 407
JohannesbrødkjernemelE 410
GuarkjernemelE 412
Tragakant/tragantE 413
AkasiegummiE 414
XantangummiE 415
KarayagummiE 416
TarakjernemelE 417
Gellan gummiE 418
Sorbitol/sorbitolsirupE 420
MannitolE 421
GlyserolE 422
KonjacglukomannanE 425
Polyoxyethylene (8) stearateE 430
Polyoksyetylen(40)stearatE 431
Polyoksyetylen(20)sorbitanmonolauratE 432
Polyoksyetylen(20)sorbitanmonooleatE 433
Polyoksyetylen(20)sorbitanmonopalmitratE 434
Polyoksyetylen(20)sorbitanmonostearatE 435
Polyoksyetylen(20)sorbitantristearatE 436
PektinE 440
GelatinE 441
AmmoniumfosfatiderE 442
SakkaroseacetatisobutyratE 444
Glyserolestere av trekolofoniumE 445
DifosfaterE 450
TrifosfatE 451
PolifosfaterE 452
BetacyklodekstrinE 459
CellulosepulverE 460
MetylcelluloseE 461
HydroxypropylcelluloseE 463
HydroxypropylmethylcelluloseE 464
EthylmethylcelluloseE 465
KarboksymethylcelluloseE 466
Kryssbundet natriumkarboksymetylcelluloseE 468
Enzymatisk hydrolysert kaboksymetylcelluloseE 469
Natrium, kalium og kalsium salter av fett syrerE 470 a
Magnesiumsalter av fettsyrerE 470 b
Mono og diglyserider av fettsyrerE 471
Eddiksyreestere av mono og diglyserider av fettsyrerE 472 a
Melkesyreestere av mono og diglyserider av fettsyrerE 472 b
Sitronsyreestere av mono og diglyserider av fettsyrerE 472 c
Vinsyreestere av mono og diglyserider av fettsyrerE 472 d
Mono og diacetylvinsyreestere av mono og diglyserider av fettsyrerE 472 e
Blandede eddik og vinsyreestere av mono og diglyserider av fettsyrerE 472 f
Sukroseestere av fettsyrerE 473
Sukrosestere i blanding med mono og diglyseriderE 474
PolyglyserolestereE 475
PolyglyserolpolyrisinolatE 476
PropylenglykolestereE 477
Termisk oksidert soyaolje omsatt med mono og diglyserider av fettsyrerE 479 b
NatriumsterearoyllaktylatE 481
KalsiumsterearoyllaktylatE 482
StearyltartratE 483
SorbitanmonosteratE 491
SorbitantristereratE 492
SorbitanmonolauratE 493
SorbitanmonooleatE 494
SorbitanmonopalmitatE 495
NatriumhydrogenkarbonatE 500
KaliumhydrogenkarbonatE 501
AmmoniumhydrogenkarbonatE 503
MagnesiumhydroksidkarbonatE 504
SaltsyreE 507
KaliumkloridE 508
KalsiumkloridE 509
AmmoniumchloridE 510
MagnesiumkloridE 511
TinnkloridE 512
SvovelsyreE 513
NatriumsulfatE 514
KaliumsulfatE 515
KalsiumsulfatE 516
AmmoniumsulfatE 517
AluminiumsulfatE 520
AluminiumnatriumsulfatE 521
AluminiumkaliumsulfatE 522
AluminiumammoniumsulfatE 523
NatriumhydroksidE 524
KaliumhydroksidE 525
KalsiumhydroksidE 526
AmmoniumhydroksidE 527
MagnesiumhydroksidE 528
KalsiumoksidE 529
MagnesiumoksidE 530
NatriumferrocyanidE 535
KaliumferrocyanidE 536
KalsiumferrocyanidE 538
DicalciumdiphosphatE 540
Natriumaluminiumfosfat, surtE 541
Kalk fosfatE 542
CalciumnatriumpolyphosphatE 543
CalciumpolyphosphatE 544
NatriumsilicatE 550
SilisiumdioksidE 551
KalsiumsilikatE 552
Magnesiumtrisilikat/magnesiumsilikatE 553 a
TalkumE 553 b
NatriumaluminiumsilikatE 554
KaliumaluminiumsilikatE 555
KalsiumaluminiumsilikatE 556
BentonitE 558
AluminiumsilicatE 559
FettsyrerE 570
MagnesiumstearatE 572
GlukonsyreE 574
Glukono-delta-laktonE 575
NatriumglukonatE 576
KaliumglukonatE 577
KalsiumglukonatE 578
JernglukonatE 579
JernlaktatE 585
GlutaminsyreE 620
MononatriumglutamatE 621
MonokaliumglutamatE 622
KalsiumdiglutamatE 623
MonoammoniumglutamatE 624
MagnesiumdiglutamatE 625
GuanylsyreE 626
DinatriumguanylatE 627
DikaliumguanylatE 628
KalsiumguanylatE 629
InosinsyreE 630
DinatriuminosinatE 631
DikaliuminosinatE 632
KalsiuminosinatE 633
Kalsium-5'-ribonukleotiderE 634
Dinatrium-5'-ribonukleotiderE 635
MaltolE 636
EthylmaltolE 637
GlysinE 640
ZinkacetatE 650
DimethylpolysiloksanE 900
BivoksE 901
KandelillavoksE 902
KarnaubavoksE 903
ShellakE 904
Mikrokrystallinsk voksE 905
Krystallinsk voksE 907
MontansyrestereE 912
LanolinE 913
Oksidert polyetylenvoksE 914
Colophane esterE 915
L- cysteinhydrokloridE 920
L- cysteinhydroklorid monohydratE 921
KlorE 925
KlordioksidE 926
KarbamidE 927 b
ArgonE 938
HeliumE 939
NitrogenE 941
DinitrogenoksidE 942
ButanE 943 a
IsobutanE 943 b
PropanE 944
OksygenE 948
HydrogenE 949
Acesulfam KE 950
AspartamE 951
Cyklaminsyre (Cyklamat)E 952
IsomaltE 953
SakkarinE 954
SukraloseE 955
TaumatinE 957
Neohesperidin DCE 959
SteviolglykosiderE 960
Stevia (steviosid)E 960
MaltitolE 965
LaktitolE 966
XylitolE 967
KvillajaekstraktE 999
Våre samarbeidspartnere

Matoppskrift.no Brodogkorn.no Melk.no

Ansvarlig utgiver: © 2002- DatabaseSør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.