Oversikt over produsenter som har økologiske mat og drikkevarer

Matvarer Her er en oversikt over de produsenter som har økologiske mat og drikkevarer i sitt utvalg, og med link til selve produktene. Først litt informasjon om økologisk mat.

Hva er økologisk produksjon?

Kilder: www.debio.no
For mer informasjon og regelverk se debio sine nettsider

Økologisk produksjon - idébakgrunn, overordnete mål og praktiske forutsetninger

Økologisk produksjon bygger på et helhetssyn som omfatter de økologiske, økonomiske og sosiale sidene ved produksjonen, både i lokalt og globalt perspektiv. I det økologiske landbruket betraktes naturen som en helhet.

I økologisk landbruk tilstrebes et selvbærende og vedvarende agro-økosystem i god balanse. Systemet baseres mest mulig på lokale og fornybare ressurser. Også ved videreforedling skal matvarene bearbeides ut fra det helhetlige utgangspunktet.

Følgende mål er sentrale for den økologiske driftsmetoden:
  • å produsere matvarer med høy kvalitet, i tilstrekkelige mengder og rettferdig fordelt
  • å forvalte naturressursene slik at skadelige virkninger på miljøet unngås, og dermed sikre jordens fruktbarhet på lang sikt
  • sikre genetisk mangfold og artsrikdom
  • skape et miljø som tilgodeser husdyrenes naturlige atferd og behov
  • sikre mest mulig resirkulering av næringsstoffer
Grunnlaget for plantedyrkingen i hagebruk, jordbruk og skogbruk er hensynet til jordens struktur og fruktbarhet, samt å dyrke et mangfold av vekster, blant annet gjennom et variert vekstskifte der naturforholdene ligger til rette for det. Jordens fruktbarhet opprettholdes hovedsaklig ved resirkulering av organisk materiale. Dyrkingssystemet utformes med mest mulig forebyggende tiltak mot skadegjørere og ugress. Lettløselig mineralgjødsel og kjemisk/ syntetiske bekjempningsmidler brukes ikke. I økologisk landbruk tilstrebes en balanse mellom dyretall og areal. Balanse betyr her at gården er mest mulig selvforsynt med fôr til husdyrene, og at tilførsel av gjødsel til jorden skjer med minst mulig risiko for forurensing av omgivelsene.

Ved foredling legges det vekt på å benytte skånsomme behandlingsmetoder, begrenset bruk av raffinering, energisparende teknologier og minimal bruk av tilsetningsstoffer.

Genmodifiserte organismer, eller produkter fremstilt ved hjelp av slike, er ikke tillatt i noen sammenheng.

Våre samarbeidspartnere

Matoppskrift.no Brodogkorn.no Melk.no

Ansvarlig utgiver: © 2002- DatabaseSør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.